Reklamácia / Vrátenie tovaru

  • Doprava už od 79 CZK

  • Doručenie už do 24 HOD

  • Darček pri nákupe nad 2520 CZK

  • Platba kartou

  • Výdajne miesto v Kežmarku

  • Distribútor pre SR , ČR a PL

Adresa na vrátenie tovaru/ reklamáciu :

Cykloeshop.sk, Priekopa 57B,  Kežmarok 060 01

Formulár pri reklamácii a vrátení tovaru    stiahnete   TU 

 

1. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY (Vrátenie tovaru)

1.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.


1.2 Tovar na vrátenie má byť:,


a) nepoškodený


b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...)

c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.

d) odporúčame vrátiť tovar v originálnom balení. (nieje povinosť)


1.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 1.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:


a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí

b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy)

c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).


1.4 Po splnení podmienok podľa bodov 1.1 až 1.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:


a) prevziať tovar naspäť

b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar aj s  poplatkom za dopravu.


1.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 1.1 až 1.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.
1.6 Adresa na vratenie tovaru : Cykloeshop.sk ,Priekopa 57B, Kežmarok 060 01

2. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

2.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.


2.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.


2.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.


2.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

2.5 POSTUP REKLAMÁCIE:


a) čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.

b) poslať produkt späť na adresu predajne : Cykloeshop.sk ,Priekopa 57B, Kežmarok 060 01

 

  • Doručenie do 24 HOD pri statusoch : Na prodejně

  • Doručenie 2- 3 dni pri statusoch : SKLADEM

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info